Delvator med omsorg om din ekonomi

 

Modernaste teknik, driftssäkerhet, effektivitet, optimal bränsleförbrukning, snabb och pålitlig service, samt snabba beslutsvägar. Allt detta handlar ytterst om god ekonomi i maskinägandet. Din goda ekonomi! Omsorgen om din totalekonomi är uttryckligen inskriven i Delvators affärsidé!

Målet för hela vår sälj- och serviceorganisation är att öka din lönsamhet. Det kan vi göra med hjälp av ett världsledande maskinprogram kombinerat med vår effektiva och pålitliga kringorganisation.

Med din lönsamhet för ögonen skapas bäst förutsättningar för ett samarbete som gynnar både din och vår framgång. Delvator AB har huvudkontor i Eslöv och filial i Härnösand. Därtill finns vårt rikstäckande nät av sälj- och servicebolag spritt över hela Sverige!