ISO certifieringar, kvalitet och miljö

 

Delvator AB är certifierad enligt ISO 9001 och 14001. Vi arbetar ständigt mot förbättring och genom ett strukturerat arbetssätt höjs kvalitet samtidigt som miljöpåverkan minskar.

svecert-swac-iso-9001-iso-14001-swe-300dpi

 

 

 

 

 

 

Intresserad av våra certifieringars omfattning eller våra policys, vänligen kontakta: info@delvator.se